Odbor za izbor I imenovanje

Ismet Latić

Predsjednik

Selvudin Šabotić

Član

Suad Agović

Clan

Zumreta Skenderović

Članica

Irfan agović

Član

 

Odbor za statut I propise

Rašida Latić-Adrović

Predsjednica

Šejla Šabotioć

Članica

Izudin Huremović

Član

Eldina Agović

Članica

Rifat Agović

član

 

Odbor za finansije i ekonomski razvoj

Elvis Mehović

Predsjednik

Muzafer Kršić

Član

Izet Adrović

Član

Irma Škrijelj

Članica

Zeid Škrijelj

član

 

Odbor za društvene djelatnosti

Elza Duraković

predsjednica

Anela Muratović

član 

Aljko Rastoder

član

Izudin Huremović

član 

Almir Muratović

član

 

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno - stambenu djelatnost

Suad Cikotić

predsjednik

Rifat Ramčilović

član 

Aljko Rastoder

član

Aldin Muratović

član 

Isljam Ćeman

član