Na dvadesetak kilometara od Berana, u dolini rijeke Popče, koja se survava odozgo iz Radmanske klisure, leži Petnjica. Centar petnjičkog kraja koji čini 25 sela gornjeg Bihora. U sred sela džamija, sagrađena još u XVI vijeku.

Njen prvi sprat sazidan je od kamena znalačkom rukom neimara, a drugi su ukrasile drvodjelje. Drveno minare podsjeća na stasitog Bihorca kada sa išaranom, kao izvezenom, frulom zasvira na svadbi. Kada se sa nje začuje ezan, kažu Petnjičani, svi poslovi se prekidaju. Orači zaustave rala, berači voća spuste beraljke, kopači u njivama odlože motike..., čak i kafandžije prestanu da služe kafu i čaj.

Petnjički kraj je nadaleko poznat po sočnim jabukama i hladnim vodama. Po žitnim poljima i prostranim pašnjacima. Nigdje, kažu, jabuke ne rode kao ovdje. Senabije, đulabije, šarenike, pašinke..., rijetko gdje „ogronje“ kao u Velikoj njivi, ili u Johovici.

Ni susjedno selo Radmanci ne zaostaje po rudu voća. I kod njih s jeseni zamirišu sočne senabije. Pišti sok iz slatkih šarenika. Na grani ptica kljuca đulabiju. A tamo, na putu prema selu, gibaju se konjske sapi natovarene teškim košarama. Na Radmanskoj rijeci je nekada bilo pet redovničkih vodenica. Brašnjavi vodeničari nisu imali vremena ni cigaru duhana da ispuše od velikog posla. Danas su te vodenice zamijenili električni mlinovi, a žita se ne siju ni upola kao nekada.

Prevoj Pecko Radmance vezuje za susjedno selo Vrševo, a klisura ga odvaja od Dobrodola, koje se nalazi u izvorišnoj čelenci Popče. Prostrana uvala je prekrivena livadama i njivama, a Vrševo se nalazi na blagim padinama, koje se spuštaju prema Vrševskom potoku. Odmah preko Mirajbrda je Hazane. Selo poznato po dobroj izvorskoj vodi.

Preko potoka što utiče u Tucanjsku rijeku je susjedno selo Orahovo, koje, takođe, obiluje vodom. U sredini sela je vrelo iz kog se izliva jak potok, a u izvorima Dolac i Bas voda hladna kao grom. Brzi orahovski potoci se utrkuju koji će prije da se ulije u Tucanjsku rijeku koja nekako „gospodski“ i „istihaile“ protiče kroz Luke. Pored nje je selo Tucanje. I tu ponekad rod jabuka odvali grane sa stabala. Na njivama su nekada, pričaju mještani, sjeseni stajali snopovi pšenice, ječma, kukuruza... A gore, na okolnim brdima, pasla stada ovaca i goveda. Danas je sve to drugačije, kao i u susjednom selu Godočelju, gdje se, opet nekada, čuo zvuk pastirske frule i čobani u vezenim torbicama nosili užinu. Parče sira i vruće pogače. U nečijoj bašči naberu voća. I ne zna se: je li ukusnija pogača sa godočeljskih polja, ili ona sa trpeških, jesu li slađe šarenike jabuke iz Godočelja, ili pašinke iz Trpezi. A Trpezi su kao obilna trpeza. Kao velika sofra puna svega i svačega. Trpeška rijeka, između Đuđa, Kutnjeg i Ivova brda, odvaja ovo selo od Vrbice, Petnjice i Lagatora.

Gore, visoko, prema Pešterskoj visoravni, gdje šiljati vrhovi borova bockaju nebo, selo Bor se opružilo po prostranoj zaravni. Sa sjevera ga Borsko kleče čuva od uzdaha i kovitlaca vjetrova. A dolje, na južnoj strani sela, rascijepila se duboka klisura. Kroz nju klokoće rijeka Popča. Na istoku još jedan procijep - klisura imenom Sadrigaća. Vrijedno momče u obijesti može da preskoči Sadrigaću i da „preleti“ iz Bora u Savin Bor. Sa Komarevog laza može da bira hoće li u Staro selo ili u Bare, a odatle, voljko ti u Dašču Rijeku, ili Javorovu. Odavde se, zviždukom ili povikom, mještani Javorove organizuju da idu na vodu na Golubovac. Jer, kad su sušne godine, bunari presahnu i nema vode za piće.

Ovom području pripadaju i sela Johovice, Kalica, Paljuh, Ponor, Poroče i Kruščica. Kruščica je naselje između planine Kruščice i Klisure. Prostor sela je nekada pripadao planini u kojoj su Bihorci držali mnogo stoke, a stočarstvom se bavili i mještani sela Murovac, gdje su ljudi otkada se zna za ovo selo povijali pleća i prevrtali tešku bihorsku zemlju. Gledali u nebo iznad Bajčinog vrha i Vlaha, ne bi li naslutili kakvo će vrijeme sjutra biti, a uveče, uz fitiljaču, prepričavali legendu o Bratiminom viru. Uljepšavali je i dodavali, ponekad izmišljali strašne motive. Jedni druge slušali otvorenih usta, a ispred očiju im lebdjela slika strašne pećine u kojoj je skriveno ukleto blago. Ulaz u pećinu je čuvala oštra litica, preko koje je neko mogao i preći, ali mu povratka nije imalo. Ispod litice huči veliki vodopad, a provalija u blizini je garantovala smrt svakome ko bi tuda prošao. Puno je ljudi, kaže legenda, probalo da dođe do blaga. Ali bi ih nešto začaralo odmah kod litice i oni su se vraćali. No, jedanput, priča legenda, odvaže se dva brata da krenu u pustolovinu. Došli su do Bratiminog vira i polako, stopu po stopu, prelazili liticu. U neko doba stigli su i do pećine. Tamo ih je dočekao gusti mrak i klokot vode... Šta je bilo sa njima ni najstariji mještani petnjičkog kraja ne znaju. Smatraju da se nazad nijesu vratili. Jer, put je vodio samo u jednom pravcu.

I danas, petnjički putevi kao da vode samo u jednom pravcu. Preko gornjobihorskih brda, klisura, vrtača i dolina - u svijet. U neki novi život. U nadanje. U iščekivanje. A zemlju, vele, neće ni vuk ni hajduk. Ni kuće petnjičke niko neće. Ni nanu što na preslici ispreda pletivo od vune i gleda sjetno niz sivu džadu...

Kemal Musić

 

 

Prijedlozi i sugestije za izradu Programa rada SO Petnjica za 2017.godinu

  CRNA GORA   SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA   Br.02-273   Dana, 05.12.2016.godine Prijedlozi i sugestije za izradu Programa rada SO Petnjica za 2017.godinu  Poštovani,      Poslovnikom o radu Skupštine propisano je da Skupština donosi Program rada za kalendarsku godinu i da u skladu sa programom rada planira svoj rad i aktivnosti. U pripremi izrade Programa rada Skupština  pribavlja prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada od predsjednika opštine, odbornika, radnih tijela, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija. U cilju izrade  Programa rada Skupštine opštine Petnjica za 2017. godinu, Sluzba Skupštine, je shodno članu 152. Poslovnika o radu Skupštine (“Sl. list CG—Opštinski propisi” br.17/14), preduzela aktivnosti na pribavljanju prijedloga i mišljenja o pitanjima koja treba…

PARAČA OBEĆAO PODRŠKU ZA RJEŠAVANJE PUTNE INFRASTRUKTURE U PETNJICI

Danas je opštinu Petnjica posjetio direktor Direkcije za saobraćaj Savo Parača, koji je obišao gradilište na putnom pravcu Petnjica – Podvade. Parača je obišao gradilište u Gusarama gdje je bila kritična situacija na započetom mostu. „Nakon poplava jasno je da projektant možda nije najbolje sagledao situaciju pa smo od Parače dobili uvjeravanja da će se brzo reagovati i da će se i sa aspekta struke uraditi izmjene. Sve je to u cilju da se izbjegnu velike materijalne štete u budućnosti“, kazao je za portal Radija Petnjica Samir Agović. On je dodao je direktor Direkcije za saobraćaj obećao da će putni pravac prema Beranama biti prioritet. „Računamo da ćemo i sa nivoa Direkcije za saobraćaj i sa nivoa opštine to kandidovati za naredni kapitalni budžet. Direktor…

Ministar zdravlja posjetio Petnjicu

Ministar zdravlja dr Budimir Šegrt sa direktoricom Doma zdravlja Zuhrom Hadrović iz Berana boravio je danas (09.11.2016.) u posjetu Petnjici. Domaćin ministru je bio predsjednika opštine Petnjica g-din Samir Agović.Predsjednik opštine je goste upoznao sa aktuelnom situacijom u opštini Petnjica ali i sa napretkom u kvalitetu i sadržaju rada Zdrastvene stanice u Petnjici, posebno od zadnje posjete ministra Šegrta Petnjici. Od kada su se desile promjene, uvedena je druga smjena za doktora i dežurstvo doktora specijaliste. Ulazimo sada u priču da unapređujemo te sadržaje i da nakon izbora nove vlade konkretizujemo i ostale naše zahtjeve. Jer je briga o građanima u svim segmentima njihovih života glavna zadaća lokalne samouprave i svih institucija sistema, - istakao je Agović.Ministar Šegrt je istakao…

Nazapamćene poplave u Petnjici

U ranim jutarnjim satima opštinski tim za upravljanje vanrednim situacijama proglasio je vanredno stanje zbog nezapamćenih padavina koje su pogodile teritoriju naše Opštine na čitavom području. Izlile su se Vrbička, Trpeška, Radmanska, Popča kao i rijeka Lješnica. Izlvanje iz korita ovih rijeka ugrozilo je najmanje 25 domaćinstava od kojih su neka uz pomoć opštinskog tima i mještana evakuisana i smještena kod rodbine i prijatelja. Takođe je i velika borba bila da se sačuva i stočni fond kao i poljoprivredni proizvodi, stočna hrana i slično. Znajući da  ovakvo stanje zahtijeva brzu reakciju i odgovoran odnos svih subjekata na području naše opštine, ali i Države opštinski tim je reagovao na način kako smo gore izvijestili. U cilju ublažavanja posljedica ovog nevremena angažovali…

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XVIII SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PETNJICA

Na osnovu člana 154. Poslovnika Skupštine opštine Petnjica («Službeni list CG - opštinski propisi», broj  17/14)  o b j a v lj u j e   se P O Z I V NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA NA  XVIII  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE  PETNJICA             Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Petnjica, zainteresovane za učešće na XVIII-oj  sjednici Skupštine Opštine Petnjica   koja je zakazana za  16.11.2016. godine u 11,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.             Prijave se podnose Predsjedniku Skupštine opštine Petnjica, preko pisarnice Skupštine opštine Petnjica, ulica  Petnjica bb, najkasnije do 13.11.2016. godine.             U prijavi je neophodno naglasiti po kojoj tački dnevnog reda se traži učešće.Uz prijavu za učešće  na XVIII-oj sjednici, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt…

PREDSJEDNIK I POTPREDSJENIK OPŠTINE PETNJICA POSJETILI OPŠTINU TUTIN

Predsjednik opštine Petnjica Samir Agović i popredsjednik Muslja Kalić boravili su juče u posjeti opštini Titin gdje su sa potpredsjednikom ove opštine i njegovim saradnicima  razgovarali o potrebi izrade studije opravdanosti izgradnje puta Petnjica- Tutin. Naišli smo na veliku podršku i razumijevanje čelnih ljudi iz opštine Tutin i očekujemo da će se u narednom periodu organizovati još jedan radni sastanak na kojem će biti i obrađivači naše studije eminentni stručnjaci saobraćajne struke gdje će se približiti i sa njihove strane  opštini Tutin kako i nakoji način je ova studija u Petnjic urađena. Osim ovog razgovarali smo i o potrebi što čvršće i sadržajnije saradnje između naše dvije Opštine, prije svega kod onih pitanja koja si tiču i jedne i druge…

J A V N I P O Z I V za predlaganje 1 kandidata za člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u opštini Petnjica iz reda građana

Na osnovu članova  10, 23 i 24 Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike („Sl. list CG - opštinski propisi“ br. 2/15), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine  Petnjica, objavljuje J A V N I   P O Z I V za predlaganje  1 kandidata za člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u opštini  Petnjica iz reda građana   Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje posjeduje visoke etičke vrijednosti i svojim radom i ponašanjem uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini, a ima prebivalište na teritoriji opštine  Petnjica. Pravo predlaganja kandidata za člana Etičke komisije iz reda građana imaju građanin ili grupa građana.   Ovlašćeni predlagači iz tačke 2 poziva imaju pravo predložiti…

PUT PETNJICA BERANE: PRVE MAŠINE VEĆ NA TERENU

    Juče su prve mašine građevinske firme „Bemax“ iz Podgorice započele radove na probijanju puta od Petnjice do Podvada. Kako je izjavio za portal Radija Petnjica predsjednik opštine Samir Agović, raduje što je dinamika preuzetih radova od strane građevinske firme ispoštovana i vjeruje da će, ukoliko vremenske prilike dozvole, do kraja godine ova dionica biti završena. „Ovo je još jedan u nizu pokazatelja da se stanje u Petnjici mijenja i da se na neki način naše riječi ostvaruju. Kada smo prošle godine najavili niz investicija, bilo je i onih građana koji nijesu u to vjerovali. Na zadovoljstvo svih nas a nadam se i njihovo, realizujemo sve ono što smo obećali, uz ohrabrujuću činjenicu da ćemo i naredne godine imati niz…

ZORAN ĐUKANOVIĆ: NAPAJANJE STRUJOM ĆE BITI STABILNO U 2017.

Danas je u Petnjici održan radni sastanak predstavnika lokalne samouprave na čelu sa predsjednikom Samirom Agovićem sa izvršnim direktorom Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS Zoranom Đukanovićem i saradnicima. Sastanak je iniciran od strane Opštine još u januaru ove godine. Na sadržajnom sastanku koji je trajao oko dva sata razgovaralo se o mnogim pitanjima a najavljeni su i značajni projekti na ovom polju za narednu godinu. ‘’Razgovarali smo akutnim problemima, koji pogađaju ovaj kraj kada je u pitanju snadbijevanje električnom energijom. Dobili smo uvjeravanje da će u narednom period više pažnje posvećeno Petnjici, kako sa nivoa planiranja tako i kada su u pitanju investicije. Sastanak je bio jako važan jer stanje u Petnjici nije na zadovoljavajućem nivou, ali se radilo dosta. Direktor je najavio da ćemo…

POSJETA MINISTARA: AFIRMACIJA KULTURNE BAŠTINE BIHORA

Pavle Goranović, ministar kulture i dr Suad Numanović, ministar ljudskih i manjinskih prava posjetili su Petnjicu i sastali se sa predsjednikom Opštine,Samirom Agovićem. Ministri su sa predsjednikom Agovićem razgovarali o unapređenju i jačanju saradnje opštine i resornih ministarstava. Prije svega sa ministrom kulture se vodio razgovor o unapređenju i afirmaciji kulturne baštine na području petnjičke opštine što je interes kako opštine tako i države. “Mogu reći da smo dobili jednu snažnu podršku od ministra za kandidovanje projekata koji se tiču iskorištavanja potencijala koje imamo u oblasti kulture na području naše opštine. Tu prije svega mislim na bihorski ćilim kao nematerijalno kulturno blago, da zaštitimo staru Petnjičku džamiju kao spomenik od izuzetne važnosti i naravno, izuzetno vrijedno arheološko nalazište Torine. Između ostalog dogovorili smo…