Džamija u Petnjici je sagrađena u XVI vijeku, jedina je troetažna građevina tog tipa u regionu. Njen današnji izgled se znatno razlikuje od prvobitnog izgleda. Obim zgrade je bio manji, prvi sprat je bio od kamena a drugi od drveta. Bila je pokrivena tahtom. Na početku dvadesetog vijeka došlo je do proširenja, o čemu postoji ploča sa natpisom, koja se čuva u džamiji. Njen minaret je od drveta. Džamija u Petnjici je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Bila je to prvobitno mala seoska džamija, i po pričanju mula Beća Muratovića, koji je za Turskog vakta bio imam u njoj, sagrađena je bila od kamena i bila je znatno manja od ove danas. Ova današnja podignuta je iz temelja 1903. godine, velikom akcijom stanovnika Gornjeg Bihora. Godine 1965. zamijenjen je daščani krov, pokrivena je crijepom, a 1969. srušeno je staro drveno minare i dignuto novo od tvrdog materijala cigle i betona. U toku 1970. godine urađena je fasada, a 1975. u njenoj bašti podignuta je kuća za stanovanje imama i kancelarija. Poslednja rekonstrukcija je izvršena 2002. godine, skinut je sa džamije krov i patos u međuspratovima tako da je od stare đžamije ostao samo zid. A zid je ojačan armiranim betonskim stubovima i u međuspratovima ugrađene su betonske ploče. Time je džamija dobila na izgledu i postala tvrđa.