OBRAĐIVAČ

PREDMET

(naziv I nosilac)

FAZA

1. Anita Muhović

“Dogradnja I proširenje postojećeg ribnjaka” KO Trpezi, opština Petnjica –  d.o.o “Drvoprex”

Rješenje – Nije potrebna procjena

2. Anita Muhović

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za potrebe PUP-a opštine Petnjica

Rješenje - Izdaje se saglasnost

3. Anita Muhović

LOKALNI PLAN UPRAVLJANJA KOMUNALNIM I NEOPASNIM GRAĐEVINSKIM OTPADOM OPŠTINE PETNjICA

(2016 – 2020)

 

LOKALNI PLAN UPRAVLJANJA KOMUNALNIM I NEOPASNIM GRAĐEVINSKIM OTPADOM OPŠTINE PETNjICA (2016 – 2020)

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.