Na osnovu člana 20. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl.list CG“, br. 56/09) i na osnovu člana 60  Statuta Opštine Petnjica  („Sl.list CG – opštinski propisi“, br. 3/14,2/15 i 41/15),  predsjednik  opštine Petnjica , donio je

 

P R O G R A M

PODSTICAJNIH MJERA RAZVOJU POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU OPŠTINE PETNJICA ZA 2018 GODINU

 

U V O D

 

Ovim Programom se obuhvataju mjere i aktivnosti za povećanje ukupne poljoprivredne proizvodnje na području opštine Petnjica. Cilj programa je da se uz modernizaciju proizvodnje, povećanje kvaliteta i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, usmjeravanjem proizvodjača tržiišnim uslovima i standardima EU, poveća broj zaposlenih u poljoprivredi, poveća iskorišćenost poljoprivrednih resursa i da poljoprivredu učini  porodičnim preduzetništvom.

            Ovim Programom se utvrdjuju aktivnosti, projekti, korisnici, kriterijumi, uslovi, način i postupak ostvarivanja podsticajnih mjera, visina i potrebna dokumentacija za dobijanje podsticajnih sredstava, kao i nadzor nad korišćenjem budžetskih sredstava opštine Petnjica opredijeljenih za ove svrhe.

            Podsticajna sredstva mogu koristiti isključivo  fizička lica sa prebivalištem i poljoprivrednom proizvodnjom na teritoriji opštine Petnjica.

 

 

PLANIRANA  SREDSTVA

 

            Za sprovodjenje ovog Programa, Budžetom opštine Petnjica, planirana su sredstva u visini 25.000,00 €.

 

Red.br.                   Naziv  podsticajne mjere                                                  Planirani iznos      

        

 1.   Podsticajna sredstva u stočarstvu:                                             
 • Sufinansiranje kolektora za solarnu energiju                               1.685,00 €
 • Nabavka pastira                                                                           2.520,00 €
 • Sredsta za licenciranje                                                                     200,00€
 • Posjeta Sajmovima                                                                           717,5 €

                                                                                                         

 1. Podsticajna sredstva za razvoj Voćarstva:
 • Nabavka sadnica šljive                                                                   1.837,5 €  
 • Nabavka živića jagode                                                                  3.000,00 €                                                                                                                                                                                                            

 

 1. Podsticajne mjere u Povrtarstvu:
 • Nabavka plastenika (Tunela)                                                       6.440,00 €  
 1. Podsticajne mjere u Pčelarstvu:
 • Nabavka pčelinjih društava za početnike                                     2.100,00 €
 • Manifestacija „Dani meda“                                                              500,00 €  

 

 1. Adaptacija planinskih katuna i pomoćnih objekata                                  5.500,00 €
 2. Nagrada uspješnim poljoprivrednim proizvođačima                                   500,00 €

 

 

UKUPNO:______________________________________________________   25.000,0 €

                                                                                                                                                                                                        

 

PODSTICAJNE MJERE

 

 

 1. Sufinansiranje kolektora za solarnu energiju     

                     

            Korisnici ove podrške mogu biti poljoprivredni proizvodjači koji provode najmanje 5 mjeseci na katunima, nemaju  mogućnosti dovodjenja električne energije i koji na katune izvode tri ili više uslovnih grla za koje su registrovani kod službe za selekciju stoke.

Podršku u visini od 70 % dobiće maksimum 6 poljoprivrednih gazdinstava koji ispunjavaju pozivom predviđene kriterijume. Maksimalni iznos na koji se daje podrška iznosi 400 eura.

Bodovanje će se vršiti po broju uslovnih grala, statusa zaposlenih članova gazdinstva, udaljenosti od elekto-mreže. . Pravo na nabavku panela nemaju gazdinstva koja su u predhodnoj godini ostvarila ovo pravo, kao i poljoprivrednici koji već posjeduju isti.

 

 1. Nabavka pastira

S obzirom da veliki broj poljoprivrednih proizvođača u letnjim mjesecima izdiže na katune, gdje posjeduje veće površine pod pašnjacima koji se uglavnom koriste za ispašu,radi njihovog boljeg i efikasnijeg koriščenja, kao i radi uštede na radnoj snazi opština Petnjica je izdvojila sredstva za nabavku pastira-čobanica.

Električne čobanice su izvori napajanja za električne ograde čija je namena čuvanje domaćih i zaštita od divljih životinja. Na našem području najčešće se električnom ogradom ograđuju pašnjaci do nekoliko hektara na kojima pasu ovce, koze, goveda i konji. Pašnjak se ogradom deli - dok na jednom delu stoka pase, drugi deo pašnjaka se obnavlja. Ovako korišćenje je po svom karakteru privremeno, provodnici su tanke pocinkovane, bakarne ili prohrom žice upletene u plastično uže ili širu traku. Stubovi mogu biti tanji, drveni, na razmaku 3 do 5m. Za koze i ovce dovoljna su 3-4 žice ravnomerno razmaknuta na visini do 90cm. Za goveda su dovoljne dve uže trake do visine 1m. Za konje su potrebne tri široke trake do visine 1.4m. Ukoliko želimo sprečiti ulaz predatora (pas lutalica, lisica, vuk, šakal,..) ili divljači (srna, jazavac, divlja svinja, jelen) ograda treba biti robusnija, viša i gušća.

Za ovu mjeru mogu konkurisati poljoprivredni proizvođači koji posjeduju 3 ili više uslovnih grla. Visina podrške 70 % od ukupne vrijednosti. Podrška je predviđena za 15 poljoprivrednih gazdinstava.

Maksimalna vrijednost Električne čobanice na kojoj se odobrava podrška 240,00€ za sisteme sa solarnim napajanjem dok za sisteme sa električnim punjenjem maksimalna podrška je 170,00 €.

 1.      Sredsta za licenciranje 

 

Stočarstvo predstavlja dominantnu granu ukupne poljoprivrede u Petnjicii njime se bavi najveći broj seoskih gazdinstava. U zavisnosti od vrste stoke, različit je stepen unapređivanja genetskog potencijala i poboljšanja rasne strukture. Sve izoštrenija konkurencija zahtijeva visoku proizvodnju po jedinici, odnosno priplodnom grlu, što se ne može ostvariti bez sistematičnog rada na dosljednom sprovođenju odgajivačko – selekcijskih programa za pojedine vrste i rase stoke.

Za rad četvoročlane komisije za licenciranje priplodnih grla bikova i pastuva, Opština je za ovu godinu izdvojila 200eura

 

 1. Posjeta Sajmovima   

           

Ova sredstva namijenjena su za posjetu sajmovima poljoprivrede u Crnoj Gori i okruženju. Posjeta će biti organizovana za poljoprivredne proizvođače sa teritorije opštine Petnjca kao i za učenike Srednje poljoprivredne školeiz Petnjice. Učešće Opštine za posjete sajmu bice 50 % od ukupnih troškova prevoza.

 

 1. Nabavka sadnica šljive    

Na teritoriji opštine Petnjica postoje povolji  agroekološki uslovi i zemljišni potencijal za zasnivanje komercijalne proizvodnje i uzgoj kontinentalnih  voćnih vrsta. Nakon pojave virusnog oboljenja šljive uništeni su mnogi zasadi ove voćne vrste. Podrška se daje za podizanje zasada površine 0,3 ha (150 sadnica), sa pravougaonim sistemo sadnje međurednog rastojanja 4x3m. Visina podrške za ovu mjeru je 70%, a odnosi se na 7 poljoprivrednika koji ostvare pravo. Prednost će imati nezaposlena lica, poljoprivredni tehničari i inženjeri. Maksimalna vrijednost sadnica na kojoj se daje podrška 2.5 €.

 1. Nabavka živića jagode          

Jagoda je veoma interesantna i privredno značajna voćna vrsta, koja uspijeva gotovo na svim tipovima zemljišta i na svim nadmorskim visinama (do 1000mnv). U našoj Opštini postoje idealni uslovi za njeno uspješno gajenje naročito u ravničarskim djelovima opštine.  Jagoda je vrlo rentabilna, a njena rentabilnost se ogleda u tome što rano rodi, redovno i obilno rađa do 30000 kg/ha.

Do sada na teritoriji naše opštine ne postoje plantažni zasadi jagode. S obzirom na njenu rentabilnost opština je odlučila da u ovoj godini podrži 2 poljoprivrednika. Podrška se ogleda u nabavci sadnog materijala (maksimalna cijena živića 0.25 eura) i folije za površinu od 0.20 ha. Maksimalni iznos podrške po zasadu 1.500,00 eura.

 1. Nabavka plastenika (Tunela)

Plastenička proizvodnja zadnjih godina sve više dobia na značaju. Svjedoci smo sve veće prodaje sadnog materijala kao i plodova povrtarskih kultura koje dolazi iz različitih krajeva. Kako bi postakla razvoj povrtarske proizvodnje u našem kraju Opština je za ovu godinu izdvojila sredstva za nabavku tunela (plastenik dimenzija 5x10 m). Broj poljoprivrednih proizvođača koji će ostvari podršku je 40. Prednost imaju mladi poljoprivredni proizvođači starosti ispod 35 god, poljoprivredni inženjeri,tehničari kao i socijalna domaćinstva. Pravo na ovu podršku ne mogu ostvariti ona gazdinstva koja su u predhodne dvije godine ostvarila pravo na ovu mjeru.

 1. Nabavka pčelinjih društava za početnike     

Opština Petnjica će i u ovoj godini nastaviti sa podrškom razvoju pčelarstva u našem kraju. Ovim javnim pozivom se planira nabavka 3  pčelinja društava za 10 mladih pčelara početnika. Za ovu podsticajnu mjeru Opština će učestvovati  sa 70% dok će 30% biti učešće aplikanta. Prednost za ovu mjeru imaju  mladi pčelari početnici starosti ispod 35 god.

Pravo nemaju ona gazdinstva koja su ostvarila pravo na ovu podršku u predhodnoj godini kao i gazdinstva koja već posjeduju pčelinja društva. Poziv ce se realizovati u saradnji sa Udruženjem pčelara „BIHOR“ Petnjica.

 1. Manifestacija „Dani meda“    

Po prvi put u Opštini Petnjica planirana je manifestacija „Dani meda“ . Manifestacija je predviđena da bude Međunarodnog karaktera a realizovaće se u saradnji sa udruženjem pčelara „BIHOR“- Petnjica.

 1. Adaptacija planinskih katuna i pomoćnih objekata

Opština će u ovoj godini podržati 11 poljoprivrednih proizvođača koji provode minimum tri mjeseca na katunima a koji do sada od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja nijesu ostvarili podršku za adaptaciju planinskih katuna. Pored adaptacije katuna opština će ovom mjerom pomoći u sanaciji šteta od elementarnih nepogoda na štalskim i pomoćnim objektima. Za dobijanje podrške neophodno je da u trenutku podnošenja zahtjeva za podršku poljoprivredno gazdinstvo posjeduje minimum 3 uslovna grla (3 krave/bikove, 30 ovaca, 30 koza ), upisanih u Registar za identifikaciju i obelježavanje životinja. Maksimalna podrška za ovu mjeru iznosi 500,00 eura po gazdinstvu. U slučaju da se javi veći broj zahtjeva, planirani iznos podrške će se smanjivati srazmjerno broju zahtjeva.

 1. Nagrada uspješnim poljoprivrednim proizvođačima   

S obzirom da na teritoriji naše opštine postoje uspješni proizvođači u svim oblastima poljoprivrede Opština Petnjica je u ovoj godini izdvojila novčana sredstva  koja će biti iskorišćena kao dodatni stimulans za nastavak uspješne proizvodnje. Nagrade će biti u kategorijama: stočarstvo, pčelarstvo, voćarstvo, ratarstvo i povrtarsvo.                                                                                                                                                                       

NAPOMENA

 

 • Jedno poljoprivredno gazdinstvo može konkurisati samo za jednu oblast bez obzira što ispunjava uslove za više.
 • Poljoprivredni proizvođač koji je ostvario pravo na podršku u predhodne dvije godine, ne može ostvariti pravo na podršku po istoj mjeri.
 • Zahtjevi primljeni nakon isteka roka predviđeni javnim pozivom neće se razmatrati, kao i nepotpuna dokumentacija.

                                             

 

PODNOŠENJE  ZAHTJEVA  I  POTREBNA  DOKUMENTACIJA

 

Podnošenje zahtjeva  za javne pozive:                              

 1. Sufinansiranje kolektora za solarnu energiju     od    27.04.2018 do 15.05.2018.godine,                        
 2. Nabavka pastira                                                         27.04.2018 do 15.05.2018.godine,                                                                                                                                                   
 3. Nabavka sadnica šljive                                              27.04.2018 do 15.05.2018.godine,                                             
 4. Nabavka živića jagode                                               27.04.2018 do 15.05.2018.godine,                                                                                                                                                                                                                                             
 5. Nabavka plastenika (Tunela)                                     27.04.2018 do 15.05.2018.godine,                                 
 6. Nabavka pčelinjih društava za početnike                   27.04.2018 do 15.05.2018.godine,                       
 7. Adaptacija planinskih katuna i pomoćnih objekata    27.04.2018 do 15.05.2018.godine.                       

                             

            Da bi ostvario pravo na podsticajna sredstva poljoprivredni proizvodjač uz zahtjev mora priložiti i sledeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za podršku
 • Fotokopiju lične karte
 • Broj žiro računa podnosioca zahtjeva
 • Izvod iz veterinarske uprave o brojnom stanju na gazdinstvu (original)
 • Dokaz o vlasništvu ili korišćenju zemljišta (posjedovni list ne stariji od 6 mjeseci, ugovor o zakupu, ugovor o poklonu, sudsko rješenje o nasledstvu i dr.)
 • Račun za solarne kolektore, električne čobanice,tunele, sadni materija.
 • Dokaz o izmirenim poreskim obavezama

 

 

 

 

 

OSTALE ODREDBE

 

Podsticajna sredstva isplaćuju se po nalogu Komisije za praćenje i realizaciju programa  nakon što se utvrdi da podnosilac zahtjeva ispunjava propisane kriterijume

Ukoliko ukupan broj odobrenih zahtjeva za odredjena podsticajna sredstva prelazi planirani iznos sredstava, komisija će sistemom bodovanja izvršiti odabir gazdinstava koji posjeduju najbolje uslove.  Ukoliko za odredjena podsticajna sredstva nema dovoljno zahtjeva Komisija preostala planirana sredstva može preusmjeriti za drugu podsticajnu mjeru.

Komisiju formira predjednik Opštine  iz reda zaposlenih u opštini Petnjica.

Komisija sačinjava zapisnike o svom radu i  vodi evidenciju o korisnicima podsticajnih sredstava kao i o visini i vrsti podsticajnih sredstava za svakog korisnika.

                       

Ovaj Program stupa na snagu od dana donošenja Programa.

 

Prilozi

 

U Petnjici, 26.04.2018.god.

 

 

Predsjednik

Samir Agović

Prijedlozi i sugestije za izradu Programa rada SO Petnjica za 2017.godinu

  CRNA GORA   SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA   Br.02-273   Dana, 05.12.2016.godine Prijedlozi i sugestije za izradu Programa rada SO Petnjica za 2017.godinu  Poštovani,      Poslovnikom o radu Skupštine propisano je da Skupština donosi Program rada za kalendarsku godinu i da u skladu sa programom rada planira svoj rad i aktivnosti. U pripremi izrade Programa rada Skupština  pribavlja prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada od predsjednika opštine, odbornika, radnih tijela, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija. U cilju izrade  Programa rada Skupštine opštine Petnjica za 2017. godinu, Sluzba Skupštine, je shodno članu 152. Poslovnika o radu Skupštine (“Sl. list CG—Opštinski propisi” br.17/14), preduzela aktivnosti na pribavljanju prijedloga i mišljenja o pitanjima koja treba…

PARAČA OBEĆAO PODRŠKU ZA RJEŠAVANJE PUTNE INFRASTRUKTURE U PETNJICI

Danas je opštinu Petnjica posjetio direktor Direkcije za saobraćaj Savo Parača, koji je obišao gradilište na putnom pravcu Petnjica – Podvade. Parača je obišao gradilište u Gusarama gdje je bila kritična situacija na započetom mostu. „Nakon poplava jasno je da projektant možda nije najbolje sagledao situaciju pa smo od Parače dobili uvjeravanja da će se brzo reagovati i da će se i sa aspekta struke uraditi izmjene. Sve je to u cilju da se izbjegnu velike materijalne štete u budućnosti“, kazao je za portal Radija Petnjica Samir Agović. On je dodao je direktor Direkcije za saobraćaj obećao da će putni pravac prema Beranama biti prioritet. „Računamo da ćemo i sa nivoa Direkcije za saobraćaj i sa nivoa opštine to kandidovati za naredni kapitalni budžet. Direktor…

Ministar zdravlja posjetio Petnjicu

Ministar zdravlja dr Budimir Šegrt sa direktoricom Doma zdravlja Zuhrom Hadrović iz Berana boravio je danas (09.11.2016.) u posjetu Petnjici. Domaćin ministru je bio predsjednika opštine Petnjica g-din Samir Agović.Predsjednik opštine je goste upoznao sa aktuelnom situacijom u opštini Petnjica ali i sa napretkom u kvalitetu i sadržaju rada Zdrastvene stanice u Petnjici, posebno od zadnje posjete ministra Šegrta Petnjici. Od kada su se desile promjene, uvedena je druga smjena za doktora i dežurstvo doktora specijaliste. Ulazimo sada u priču da unapređujemo te sadržaje i da nakon izbora nove vlade konkretizujemo i ostale naše zahtjeve. Jer je briga o građanima u svim segmentima njihovih života glavna zadaća lokalne samouprave i svih institucija sistema, - istakao je Agović.Ministar Šegrt je istakao…

Nazapamćene poplave u Petnjici

U ranim jutarnjim satima opštinski tim za upravljanje vanrednim situacijama proglasio je vanredno stanje zbog nezapamćenih padavina koje su pogodile teritoriju naše Opštine na čitavom području. Izlile su se Vrbička, Trpeška, Radmanska, Popča kao i rijeka Lješnica. Izlvanje iz korita ovih rijeka ugrozilo je najmanje 25 domaćinstava od kojih su neka uz pomoć opštinskog tima i mještana evakuisana i smještena kod rodbine i prijatelja. Takođe je i velika borba bila da se sačuva i stočni fond kao i poljoprivredni proizvodi, stočna hrana i slično. Znajući da  ovakvo stanje zahtijeva brzu reakciju i odgovoran odnos svih subjekata na području naše opštine, ali i Države opštinski tim je reagovao na način kako smo gore izvijestili. U cilju ublažavanja posljedica ovog nevremena angažovali…

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XVIII SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PETNJICA

Na osnovu člana 154. Poslovnika Skupštine opštine Petnjica («Službeni list CG - opštinski propisi», broj  17/14)  o b j a v lj u j e   se P O Z I V NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA NA  XVIII  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE  PETNJICA             Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Petnjica, zainteresovane za učešće na XVIII-oj  sjednici Skupštine Opštine Petnjica   koja je zakazana za  16.11.2016. godine u 11,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.             Prijave se podnose Predsjedniku Skupštine opštine Petnjica, preko pisarnice Skupštine opštine Petnjica, ulica  Petnjica bb, najkasnije do 13.11.2016. godine.             U prijavi je neophodno naglasiti po kojoj tački dnevnog reda se traži učešće.Uz prijavu za učešće  na XVIII-oj sjednici, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt…

PREDSJEDNIK I POTPREDSJENIK OPŠTINE PETNJICA POSJETILI OPŠTINU TUTIN

Predsjednik opštine Petnjica Samir Agović i popredsjednik Muslja Kalić boravili su juče u posjeti opštini Titin gdje su sa potpredsjednikom ove opštine i njegovim saradnicima  razgovarali o potrebi izrade studije opravdanosti izgradnje puta Petnjica- Tutin. Naišli smo na veliku podršku i razumijevanje čelnih ljudi iz opštine Tutin i očekujemo da će se u narednom periodu organizovati još jedan radni sastanak na kojem će biti i obrađivači naše studije eminentni stručnjaci saobraćajne struke gdje će se približiti i sa njihove strane  opštini Tutin kako i nakoji način je ova studija u Petnjic urađena. Osim ovog razgovarali smo i o potrebi što čvršće i sadržajnije saradnje između naše dvije Opštine, prije svega kod onih pitanja koja si tiču i jedne i druge…

J A V N I P O Z I V za predlaganje 1 kandidata za člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u opštini Petnjica iz reda građana

Na osnovu članova  10, 23 i 24 Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike („Sl. list CG - opštinski propisi“ br. 2/15), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine  Petnjica, objavljuje J A V N I   P O Z I V za predlaganje  1 kandidata za člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u opštini  Petnjica iz reda građana   Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje posjeduje visoke etičke vrijednosti i svojim radom i ponašanjem uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini, a ima prebivalište na teritoriji opštine  Petnjica. Pravo predlaganja kandidata za člana Etičke komisije iz reda građana imaju građanin ili grupa građana.   Ovlašćeni predlagači iz tačke 2 poziva imaju pravo predložiti…

PUT PETNJICA BERANE: PRVE MAŠINE VEĆ NA TERENU

    Juče su prve mašine građevinske firme „Bemax“ iz Podgorice započele radove na probijanju puta od Petnjice do Podvada. Kako je izjavio za portal Radija Petnjica predsjednik opštine Samir Agović, raduje što je dinamika preuzetih radova od strane građevinske firme ispoštovana i vjeruje da će, ukoliko vremenske prilike dozvole, do kraja godine ova dionica biti završena. „Ovo je još jedan u nizu pokazatelja da se stanje u Petnjici mijenja i da se na neki način naše riječi ostvaruju. Kada smo prošle godine najavili niz investicija, bilo je i onih građana koji nijesu u to vjerovali. Na zadovoljstvo svih nas a nadam se i njihovo, realizujemo sve ono što smo obećali, uz ohrabrujuću činjenicu da ćemo i naredne godine imati niz…

ZORAN ĐUKANOVIĆ: NAPAJANJE STRUJOM ĆE BITI STABILNO U 2017.

Danas je u Petnjici održan radni sastanak predstavnika lokalne samouprave na čelu sa predsjednikom Samirom Agovićem sa izvršnim direktorom Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS Zoranom Đukanovićem i saradnicima. Sastanak je iniciran od strane Opštine još u januaru ove godine. Na sadržajnom sastanku koji je trajao oko dva sata razgovaralo se o mnogim pitanjima a najavljeni su i značajni projekti na ovom polju za narednu godinu. ‘’Razgovarali smo akutnim problemima, koji pogađaju ovaj kraj kada je u pitanju snadbijevanje električnom energijom. Dobili smo uvjeravanje da će u narednom period više pažnje posvećeno Petnjici, kako sa nivoa planiranja tako i kada su u pitanju investicije. Sastanak je bio jako važan jer stanje u Petnjici nije na zadovoljavajućem nivou, ali se radilo dosta. Direktor je najavio da ćemo…

POSJETA MINISTARA: AFIRMACIJA KULTURNE BAŠTINE BIHORA

Pavle Goranović, ministar kulture i dr Suad Numanović, ministar ljudskih i manjinskih prava posjetili su Petnjicu i sastali se sa predsjednikom Opštine,Samirom Agovićem. Ministri su sa predsjednikom Agovićem razgovarali o unapređenju i jačanju saradnje opštine i resornih ministarstava. Prije svega sa ministrom kulture se vodio razgovor o unapređenju i afirmaciji kulturne baštine na području petnjičke opštine što je interes kako opštine tako i države. “Mogu reći da smo dobili jednu snažnu podršku od ministra za kandidovanje projekata koji se tiču iskorištavanja potencijala koje imamo u oblasti kulture na području naše opštine. Tu prije svega mislim na bihorski ćilim kao nematerijalno kulturno blago, da zaštitimo staru Petnjičku džamiju kao spomenik od izuzetne važnosti i naravno, izuzetno vrijedno arheološko nalazište Torine. Između ostalog dogovorili smo…