(izvod iz Statuta)

 

ČLAN 68.

Opština može da ima jednog ili više potpredsjednika.

Potpredsjednika Opštine imenuje i razrješava predsjednik Opštine uz saglasnost Skupštine.

 

ČLAN 69.

Mandat potpredsjednika traje koliko i mandat predsjednika Opštine.

Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika Opštine u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i vrši druge poslove koje mu predsjednik povjeri.