Izvještaj za IV kvartal 2019.god. može se preuzeti sa linka.

Izvještaj za II kvartal 2019.god. može se preuzeti sa linka.

Izvještaj za I kvartal 2019.god. može se preuzeti sa linka.

Izvještaj za II kvartal 2019.god. može se preuzeti sa linka.