Zaključak o utvrđivanju rang liste projekata NVU koji će se finansirati iz Budžeta Opštine Petnjica možete pogledati ovdje.