Danas je započeta izgradnja biljnog postrojenja za prečiščivanje komunalnih  otpadnih voda u Gusarama.

Opština Petnjica u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i sa Slovenačkim razvojnim centrom, radila je na izradi tehničke dokumentacije za izgradnju biljnog prečišćivača.

„Finansijsku kontrukciju od 450. 000 eura obezbijedilo je Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Slovenački razvojni centar u polovičnom iznosu od po 225. 000 eura. U pitanju je prvi projekat koji se realizuje u našoj Opštini, a tiče se zaštite životne sredine, odnosno, zbrinjavanja otpadnih voda, samim time i zaštitu rijeke Popče. Pored užeg gradskog jezgra, koje će dobiti novu kanalnu mrežu, predviđena je mogućnost da se bliža naselja mogu priključiti na mrežu, što smatram da treba da bude jedan od naših prioriteta u narednom periodu. Koristim priliku da se zahvalim Ministarstvu održivog razvoja i turizma, kao i Slovenačkom razvojnom centru za ukupnu podšku koju su pružili opštini, kaza je predsjednik Opštine, Samir Agović.