Juče je u Petnjici otvorena kancelarija omladinskog servisa za mlade. Kancelariju je otvorio ministar sporta, Nikola Janović koji je istakao da se i Petnjica priključila onim opštinama koje imaju ovu novu vrijednost za mlade.

„Ovdje se mladi mogu informisati kakva je politika lokalne uprave kada je u pitanju politika za mlade kao i to kakve su politike sa nivoa Vlade. Od samog osnivanja, želim da naglasim da ministarstvo ima kvalitetnu saradnju sa opštinom Petnjica i siguran sam da će i u narednom periodu tako biti“, istakao je između ostalog ministar sporta, Nikola Janović.

Predsjednik opštine, Samir Agović je istakao da se vladina politika, ne samo iz oblasti sporta već i u drugim segmentima, osjećaju na području opštine Petnjica. „Ovo je primjer kako Vlada Crne Gore preko Ministarstva sporta, nudi nove sadržaje mladim ljudima. Ovo je jedinstvena prilika da promovišemo i naše lokalne politike koje su usmjerene da učinimo što kvalitetniji sadržaj našoj mladoj populaciji i da stvorimo pretpostavke z anjihov komforniji i boravak i prostorijama ali i na terenima. Vlada, ministarstvo i lokalna uprava, nastoje da stvore nove sadržaje, novu infrastrukturu kako bi naši mladi imali gdje da borave i da provode svoje vrijeme na najbolji mogući način“, istakao je Agović koji je dodao da petnjičani osjećaju itekako blagodeti politike vlade, ministarstva i lokalne uprave i da se vide konkretni rezultati u svim oblastima.