Radnici preduzeća ING – GRADIŠTE vrše pripremne radove kako bi se nastavili radovi na regulaciji Koraćkog potoka.

“Vrijednost radova je oko 40 hiljada eura, a prema planu njihovi radovi trebalo bi da traju 20-tak radnih dana. Realizacija ovog projekta je duže trajala iz razloga što je došlo do izmjene projekta zbog koji su inicirali mještani koji žive na lijevoj obali Popče kao i finansijer izgradnje mosta. Mi smo izašli u susret njihovom zahtjevu i smatram da je sada bolje rješenje jer će se uklopiti regulacija potoka sa izgrađenim mostom koji će ostati funkcionalan gdje će pješaci sada bezbjedno moći prelaziti rijeku”, kazao je predsjednik Opštine Samir Agović.