Mašine građevinske firme “Asfalt beton” su juče pristigle na područje opštine i one će raditi na asfaltiranju lokalnih putnih pravaca.  Prvi putni pravac na kojem će se raditi jeste put Kalačica u MZ Tucanje, u pitanju je najduži putni pravac koji će se asfaltirati u ovoj godini, u dužini od oko 1740 metara.

“Radi se o putnom pravcu koji povezuje Petnjicu i Bioču sa MZ Tucanje i Vrševo. Očekujem da će se za sedam dana saobraćati modernim putnim pravcem. Ovo je prioritet bio i od ranije ali je lokalna uprava odlučila da ovaj putni pravac modernizuje ove godine i nadam se da će veliki broj stanovništva, koji gravitira ovim putnim pravcem, biti veoma zadovoljan. Vjerujem da će kvalitet radova biti na zavidnom nivou, obzirom da smo i ranije imali iskustva sa pomenutim izvođačem i da su svoj dio posla veoma korektno obavili tako da je to dobra pretpostavka da će i ove godine pomenuta kompanija izvesti radove na kvalitetan način. Dinamiku ćemo nastaviti i u dogovoru sa izvođačem radova, tretiraćemo i ostale putne pravce koje smo najavili da će se u toku ove godine modernizovati. Želim da napomenem da smo veoma dobru saradnju ostvarili sa lokalnim stanovništvom na području MZ Bor, tj. Ponor i da je  bila delegacija sa područja ove MZ koja prije svega predstavlja dijasporu i oni su izrazili zahvalnost lokalnoj upravi i očekuju da putni pravac na tom potezu, na Ponoru, bude asfaltirano blizu dva kilometra”, istakao je predsjednik opštine Samir Agović.