SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA

SLUŽBA SKUPŠTINE

Br: 02-256

Petnjica, 05.09.2018. godine

                                       DOPIS ZA PREDLAGANJE IMENA NASELJA I ULICA

Poštovani,

Programom rada Skupštine Opštine Petnjica za 2018 godinu predviđeno je usvajanje Odluke o davanju naziva ulica, trgova i mostova na teritoriji Opštine Petnjica.

Shodno predviđenoj zakonskoj proceduri obavještavamo sve političke partije, mjesne zajednice, NVO i građane sa područja Opštine Petnjica, da predloge sa obrazloženjem mogu dostaviti Službi skupštine.

Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova će kao nadležno tijelo Skupštine Opštine Petnjica razmatrati pristigle predloge.

Predloge i sugestije dostaviti od 06.09.2018. godine do 14 .09.2018. godine.

 

                                                                                                                                             Sekretar SO-e

                                                                                                                                            Adis Duraković