JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

IZBORI

Započeta je izgradnja pločastog mosta na Vrbičkoj rijeci u mjestu Podvade. Vrijednost radova je 25 hiljada eura, a sredstva su obezbijeđena od strane Ministarstva poljoprivrede i Lokalne uprave.

Ukupna investicija sa modernizacijom prilaza procijenjena je na oko 50 hiljada eura.

 „U ovoj prvoj fazi, građevinsko preduzeće “Bihor” će izgraditi novi most koji će u potpunosti riješiti veliki problem saobraćanja na ovoj dionici lokalnog puta. Naime, postojeći most je već oštećen u ranijim poplavama, a i njegova pozicija i oštra krivina pričinjavali su veliku opasnost za odvijanje saobraćaja posebno u zimskim uslovima. Upravo zbog toga je bio veliki broj saobraćajnih nezgoda. Novi most će imati dvije kolovozne trake i pješačku stazu i upravo zbog njegove projektovane pozicije, oštra krivina će biti izbjegnuta pa će se saobraćaj odvijati na potpuno bezbjedan način. Naravno, izgradnja mosta će doprinijeti uređenju prostora oko vjerskog objekta – gasulhane. Koristim priliku da se zahvalim vlasnicima parcela koji su dali veliki doprinos time što su dali saglasnot da se izvode radovi na njihovim parcelama bez ikakve novčane nadoknade. To su Hilmo Adrović, zatim bračnom paru Fehimu i Elmazi Adrović, kao i Reku Adroviću. Vjerujem da će ovaj primjer nesebičnosti i spremnosti da podrže naše razvojne projekte biti uzor i ostalim građanima naše opštine za buduće infrastrukturne projekte koje planiramo da radimo. Ovdje prije svega mislim na izrađenu potrebu da radimo na širenju koridora naših saobraćajnica, jer imamo gotovo sve lokalne puteve koji su veoma uzani i postoji izražena potreba da se isti šire kako bi se saobraćaj odvijao neometano. Ovo kad kažem mislim prije svega na naše mjesne centre, Vrbica, Trpezi, Godočelje, Tucanje, Koraći, Lagatore, Bor, Dobrodole i pojedini putni pravci na području Savinog Bora kao i Kalica. U narednoj godini planiramo izgradnju još nekoliko mostova, a prioritet će biti izgradnja mosta u mjestu Plandište, za šta je lokalna uprava obezbijedila projektnu dokementaciju i kandidovaće ga kod Uprave javnih radova da se finansira iz kapitalnog budžeta Vlade Crne Gore. Očekujem takođe da u narednoj godini, završimo rekonstrukciju mosta u Lagatorima kao i jednog mosta na rijeci Tucančići u mahali u MZ Tucanje“, izjavio je predsjednik Opštine, Samir Agović.

 

 

Obavještenja i konkursi

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

ZIKO ALILOVIĆ

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE

ADIS DURAKOVIĆ