JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

IZBORI

Juče je u Petnjici održana promocija projekta “Ujedinjeni protiv zagađenja” koji Opština Petnjica realizuje u partnerskom odnosu sa Opštinom Đakovica.

 

Cilj promocije je upoznavanje javnosti sa projektnim aktivnostima kao i realizovane aktivnosti.

Projekat je podržan i finansira se sredstvima EU u okviru prekogranične saradnje IPA2 komponenta.

U okviru ovog projekta, opština Petnjica i Centar za regionalni razvoj iz Rožaja su partneri sa crnogorske strane dok su sa kosovske Opština Đakovica i “Let`s do it Peja”, NVO iz Peći.

“Projekat je iz oblasti zaštite životne sredine i u okviru njega su planirane niz aktivnosti. Planirano je da se kod nas urade transfer stanice, da se mapiraju sve divlje deponije na području naše opštine i da se većina tih deponija izvrši sanacija, kao i da se na ruralnom području opštine uspostavi deset novih punktova za prikupljanje otpada. Takođe je planirano da uspostavimo transef stanicu na našoj teritoriji u okviru koje je planirano da se instalira presa kako bi se stvorile pretpostavke za selektivnim prikupljanjem otpada”, kazao je Ismet Iko Latić, koautor projekta.

Obavještenja i konkursi

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

ZIKO ALILOVIĆ

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE

ADIS DURAKOVIĆ