JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

Juče je u Petnjici održana promocija projekta “Ujedinjeni protiv zagađenja” koji Opština Petnjica realizuje u partnerskom odnosu sa Opštinom Đakovica.

 

Cilj promocije je upoznavanje javnosti sa projektnim aktivnostima kao i realizovane aktivnosti.

Projekat je podržan i finansira se sredstvima EU u okviru prekogranične saradnje IPA2 komponenta.

U okviru ovog projekta, opština Petnjica i Centar za regionalni razvoj iz Rožaja su partneri sa crnogorske strane dok su sa kosovske Opština Đakovica i “Let`s do it Peja”, NVO iz Peći.

“Projekat je iz oblasti zaštite životne sredine i u okviru njega su planirane niz aktivnosti. Planirano je da se kod nas urade transfer stanice, da se mapiraju sve divlje deponije na području naše opštine i da se većina tih deponija izvrši sanacija, kao i da se na ruralnom području opštine uspostavi deset novih punktova za prikupljanje otpada. Takođe je planirano da uspostavimo transef stanicu na našoj teritoriji u okviru koje je planirano da se instalira presa kako bi se stvorile pretpostavke za selektivnim prikupljanjem otpada”, kazao je Ismet Iko Latić, koautor projekta.

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE