JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

IZBORI

Strateški plan razvoja za opštinu Petnjica 2019/25. je na javnoj raspravi. Nakon završetka javne rasprave naći će se pred odbornicima lokalnog parlamenta.

“Izradom ovog dokumenta, Opština Petnjica je stvorila pretpostavke za budući planski razvoj i ulaganja i vjerujem da će sve ono što je predviđeno ovim ključnim dokumentom biti realizovano u najvećoj mogućoj mjeri. Sam dokument predviđa dalji razvoj infrastrkture, kako saobraćajne, komunalne tako i društvene. Zatim, ovim dokumentom je predviđeno kako i na koji način treba koristiti postojeće resurse. Nije ovim dokumentom zaboravljen sport, kultura kao ni socijalni aspekt za život ovdašnjih ljudi. Jednom riječju, ovo je sveobuhvatni dokument koji je prvi takve vrste. Uz usvojeni Prostorni plan u potpunosti je zaokružena vizija razvoja naše sredine na srednjoročni period, što samo po sebi znači mnogo. Na nama je da ga realizujemo i da poštujemo sve ono što je kroz ova dva fundamentalna naučna i stručna akta postavljeno”, istakao je predsjednik opštine Samir Agović.

 

Obavještenja i konkursi

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

ZIKO ALILOVIĆ

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE

ADIS DURAKOVIĆ